نوشته‌ها

سیر تکاملی تکنولوژی در سال ۲۰۲۱: انقلاب ربات‌ها برای خدمت به شما

فراایران- تا همین چند سال گذشته به‌جز تعداد معدودی از کارخانه، ربات‌ها در قلمرو داستان‌های علمی تخیلی قرار می‌گرفتند. امروزه ماشین‌های انسان‌نما راه خود را به زندگی روزمره‌مان بازکرده‌اند، که بخش بزرگی از آن به دلیل الزامات فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است، چراکه ربات‌ها نیازی به تنفس ندارند؛ و شاید این آینده چندان دور از انتظار نباشد که سرویس‌های رباتی به بخشی حیاتی از چرخه زندگی در سراسر دنیا تبدیل شوند و انسان‌ها همچنان بافاصله ایمن از یکدیگر به زندگی ادامه دهند. ادامه مطلب